-
www.restauracegest.cz
|
rezervace
- 607 091 934

White Wine

49 1 l Müller Thurgau 195,- Kč
49 0,20 l Müller Thurgau 39,- Kč
95 0,20 l Chardonnay Veneto Italy 39,- Kč
241 0,75 l   0,- Kč

Red Wine

50 0,20 l Kadarka red wine 39,- Kč
260 0,20 l Cabernet Savignon Italy 39,- Kč
315 0,75 l   0,- Kč

Sekts

169 0,75 Sekt Bohemia 290,- Kč
170 0,75 l Sekt Bohemia Brut 290,- Kč
119 0,75 l Sekt Bohemia Rose Demi 290,- Kč

Apéritifs

171 0,10 l Cinzano Bianco 45,- Kč
175 0,10 l Cinzano Extra Dry 45,- Kč
178 0,10 l Campary 45,- Kč

Non-Alcoholic Drinks

25 0,30 l Coca-Cola Vanilla 39,- Kč
26 0,30 l Coca-Cola 39,- Kč
27 0,30 l Coca-Cola Light 39,- Kč
28 0,20 l Cappy Multivitamin 39,- Kč
29 0,20 l Cappy Orange 39,- Kč
30 0,20 l Cappy Bblackcurrant 39,- Kč
46 0,20 l Cappy Pear 39,- Kč
191 0,20 l Cappy Strawberry 39,- Kč
31 0,20 l Cappy Grapefruit 39,- Kč
58 0,20 l Cappy Fruit 39,- Kč
32 0,20 l Cappy Apple 39,- Kč
654 0,20 l Cappy Apricot 39,- Kč
36 0,25 l Tonic Rose 39,- Kč
302 0,20 l Nestea Aloe Vera 39,- Kč
33 0,25 l Bonaqua (Carbonated water) 25,- Kč
311 0,25 l Bonaqua (Soft carbonated water) 25,- Kč
312 0,25 l Bonaqua (Water) 25,- Kč
34 0,20 l Sprite 33,- Kč
44 0,20 l Fanta Orange 39,- Kč
660 0,25 l Ginger 39,- Kč
35 0,25 l Tonic Kinley 39,- Kč
  0,25 l Water 25,- Kč

Beers

37 0,30 l Krušovice beer 12° 24,- Kč
39 0,30 l Krušovice beer 24,- Kč
40 0,5 Krušovice beer 12° 39,- Kč
41 0,50 l Krušovice black beer (bottle) 39,- Kč
42 0,50 l Krušovice beer 39,- Kč
43 0,33 l Radegast (Non-Alcoholic) 39,- Kč
313 0,33 l Pilsner Urquell (bottle) 35,- Kč

Hot Drinks

259   Tea Leafs - Kettle 0,- Kč
243 1 piece Tea - Ginger and Honey
(Kettle )
35,- Kč
51 7 g Caffè Latte Macchiato 42,- Kč
52 7 g Caffè Espresso 39,- Kč
53 7 g Vienna Caffè 42,- Kč
54 7 g Caffé Cappuccino 42,- Kč
55 7 g Caffé Algiers 48,- Kč
303 1 piece Ice Coffee 49,- Kč
56 1 piece Tea Pickwick
(Fruit, black, green)
25,- Kč
57 0,20 l Mulled red wine 39,- Kč
192 0,20 l Mulled white wine 39,- Kč
235 0,20 l Grog
(4 cl rumu)
35,- Kč
147 1 piece Coffee Cream 3,- Kč
148 1 piece Biscuit 3,- Kč

Liqueurs

85 4 cl Fernet Citrus 27,- Kč
86 4 cl Fernet Stock 27,- Kč
87 4 cl Becherovka 30,- Kč
181 4 cl Eggnog 15,- Kč
182 4 cl Cherry Brandy 20,- Kč
183 4 cl Bols Curacao Blue 35,- Kč
184 4 cl Barbero Almond 30,- Kč
185 4 cl Malibu 35,- Kč
186 4 cl Jägermeister 60,- Kč
187 4 cl Baileys 50,- Kč
189 4 cl Port wine 40,- Kč
180 4 cl Jelzin Apple 25,- Kč
233 4 cl Jelzin Cherry 25,- Kč
232 4 cl Jelzin Gold 25,- Kč

Coctails

273     0,- Kč
264     0,- Kč

Whisky

269 4 cl Jack Daniel's Tennessee Whiskey 65,- Kč
271 4 cl Tullamore Dew Irish Whisky 60,- Kč
272 4 cl Jameson Irish Whiskey 60,- Kč

Distillations

88 4 cl Finlandia vodka 39,- Kč
89 4 cl Peach Vodka 25,- Kč
90 4 cl Rum 25,- Kč
91 4 cl Gin Beefeater 40,- Kč
277 4 cl Bacardi Light 40,- Kč
279 4 cl Napoleon Duclos 40,- Kč
280 4 cl Metaxa 50,- Kč
281 4 cl Plum Brandy 40,- Kč
282 4 cl Apricot Brandy 40,- Kč
283 4 cl Pear Brandy 40,- Kč
284 4 cl Apple Brandy 40,- Kč
285 4 cl Cherry Brandy 40,- Kč
286 4 cl Tequila Arriba 40,- Kč
287 4 cl Tequila Sierra Silver 60,- Kč
288 4 cl Tequila Sierra Gold 60,- Kč
www.restauracegest.cz
|
rezervace
- 607 091 934